Vergoedingen

Vergoedingen
Bron afbeelding: Zorgwijzer

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Het persoonsgebonden budget (PGB) zijn vergoedingen waarmee mensen met of zonder beperking naar eigen behoefte hun zorg kunnen inkopen. Cliënten kunnen met een pgb zelf hun hulpverleners en begeleiders kiezen, en zelf beslissen waaraan het geld besteed wordt. Je kan met het pgb je eigen zorg in eigen hand nemen. Het is mogelijk om een persoonsgebonden budget in te zetten voor mijn coaching sessies. Dit valt onder PGB-Wlz of PGB-Jeugdwet. Voor meer informatie of om te checken of je in aanmerking komt voor PGB, kun je hier terecht.


Overige vergoedingen

Particulieren kunnen op verscheidene manieren hun kosten voor een coachtraject (gedeeltelijk) vergoedingen krijgen, als je zzp-er bent of een bedrijf hebt kun je coaching kosten opvoeren als bedrijfskosten.

Via je werkgever

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

Via de Arbo-dienst van je bedrijf

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.  Bijv. in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via de belasting

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via de ziektekosten

Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en wordt daardoor niet altijd (geheel) vergoed. Toch zijn er steeds meer verzekeringsmaatschappijen die de resultaten erkennen van effectieve coaching en deze als vergoedingen aanbieden in de aanvullende verzekeringspakketten. Ik adviseer je daarom de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na te gaan bij jouw ziektekostenverzekeraar.

Via het UWV

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met je UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coaching traject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.


Investering in jezelf

Investeren in jezelf is de beste investering die je kunt doen. Welk verhaal vertel jij jezelf als het gaat om tijd en geld investeren in jezelf?
– Het is nu nog niet het juiste moment
– Ik heb daar geen tijd voor
– Ik heb geen geld
– Het is te duur
– Daar heb ik toch een zorgverzekering voor?
– Enzovoort…

Dit is jouw waarheid, maar waarom is is deze gedachte ontstaan en hoe hou je dit verhaal in stand? Heb je bijvoorbeeld het geld echt niet of vind je het spannend om het uit te geven? Of zou je het bijvoorbeeld ook kunnen lenen ergens? Veel mensen vinden het spannend om te veranderen en om daar geld in te investeren.

Wat houdt je tegen om te doen wat je werkelijk wilt doen, namelijk eetstoornisvrij leven? Welke beren zie jij op de weg? Wat zijn je obstakels. Zet het eens tegenover een studie, je woonlasten, een nieuwe laptop/telefoon/wasmachine/enz., boodschappen en al je andere uitgaven. Hoe veel heb je bijvoorbeeld uitgegeven aan eetbuien en laxeermiddelen?

Hoe kijk je er nu tegenaan?

Op het moment dat jij iets nieuws gaat doen, is dat vaak spannend. Misschien komt er onzekerheid om de hoek kijken, mis je zelfvertrouwen of weet je niet waar je moet beginnen.

Uit eigen ervaring kan ik je vertellen dat ik de meeste progressie in mijn persoonlijke ontwikkeling heb gemaakt en nog steeds maak met programma’s waar ik zelf voor heb betaalt en dus niet werden vergoed door de zorgverzekering.

De materiële waarde: duizenden euro’s. De immateriële waarde: onbetaalbaar. Ik zal namelijk alles wat ik heb geleerd voor de rest van mijn leven bij me dragen.

Jij bent die investering ook waard!