Informatie

Wat zijn de oorzaken van een lage zelfwaardering en hoe kan je dit verbeteren?

Zelfwaardering zit dieper dan zelfvertrouwen. De begrippen zelfwaardering en zelfvertrouwen zijn verbonden maar niet synoniem. Van zelfvertrouwen is sprake wanneer iemand denkt een taak redelijk te kunnen volbrengen. Vaak is dit vertrouwen gebaseerd op positieve ervaringen uit het verleden. Van zelfwaardering is sprake wanneer iemand het vermogen heeft haarzelf te waarderen en te respecteren. Zelfwaardering zit dieper en is van invloed op het zelfvertrouwen. Wie zegt: “Ik ben de moeite waard”, genereert zelfvertrouwen. Wie zichzelf een waardeloze nietsnut vindt, ondermijn haar zelfvertrouwen.

Zelfwaardering

Zelfwaardering geeft aan hoe iemand over zichzelf denkt. Dat kan positief of negatief zijn. Het kan betrekking hebben op een breed aantal kenmerken of een enkel kenmerk. Wie een positief zelfbeeld heeft voelt zich goed om wie zij is en accepteert zichzelf met positieve en negatieve eigenschappen. Zij vindt zichzelf oké, los van de prestaties die zij levert. Bij een positief zelfbeeld is er sprake van een mentale balans. Andere kenmerken van een positief zelfbeeld zijn:

  • rust en innerlijk vertrouwen om moeilijke beslissingen te nemen
  • assertief kunnen reageren op anderen
  • zaken aanpakken op een eigen manier
  • anderen open benaderen en hen waarderen om wie ze zijn
  • voor het behoud van een positief eigen zelfbeeld is competitie met anderen niet nodig

Weinig zelfwaardering

Iemand met weinig zelfwaardering heeft negatieve gedachten over zichzelf. Zij voelt zich bijvoorbeeld tekortschieten, als ouder of verzorger, als kind, op school of op het werk. Dit voedt haar minderwaardigheid: iemand met een minderwaardig zelfbeeld schat zichzelf laag in en voelt zich letterlijk minder waard dan anderen. Minderwaardigheid gaat tegelijkertijd vaak samen met hoge, onrealistische eisen die iemand aan zichzelf stelt. Daardoor is zij vaak teleurgesteld over zichzelf, waardoor zij zichzelf telkens weer afkeurt. Daarmee blijft zij gevangen in een zelf geconstrueerde, straffende en pijnigen de modus. Iemand met weinig zelfwaardering is kwetsbaar voor de mening van anderen en daardoor snel uit balans gebracht. Zij spiegelt haar ongeluk vaak aan het geluk van anderen en focust daarbij op één aspect.

Twijfelen

Mensen met weinig zelfwaardering twijfelen veel ze hebben moeite met het nemen van beslissingen en hebben het gevoel niet goed genoeg te zijn of zelfs niets waard. ze vragen zich voortdurend af: “ben ik wel goed genoeg, kan ik dit en wat vinden de anderen ervan?” Twijfelaars zoeken veel bevestiging en zijn in een relatie vaak jaloers. Bovendien komen er bij twijfelaars dikwijls negatieve gevoelens boven. Wanneer je voortdurend twijfelt, verlies je de grip op jezelf en weet je niet meer wat je wel en niet kan. Daarbij word je ondermijnd door kritische stemmen in je hoofd die jouw zelfwaardering nog meer onderuit halen. De twijfelaar voelt zich vaak pas goed wanneer anderen zeggen dat ze haar waarderen. Dat goede gevoel duurt overigens kort, want de fundamentele twijfel over haarzelf blijft. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de interne criticus waarover ik later een andere vlog over zal opnemen.

Perfectionisme

Perfectionisme gaat vaak samen met weinig zelfwaardering. Mensen met dit karaktertype leggen de lat voor zichzelf immers van nature erg hoog en beoordelen zichzelf aan de hand van prestaties, gedragingen, eigenschappen, status en bezit. Ze denken vaak in termen van het afdwingen van status of aanzien door iets te presteren of te bereiken. De honger naar perfectie is daarbij niet te stillen, want goed kan altijd beter. Genieten van het leven en accepteren wie ze zijn is erg moeilijk voor perfectionisten. Perfectionisme is ook verbonden met angst: faalangst, angst voor afwijzing en angst voor eenzaamheid. Aan de andere kant angst voor kritiek en het willen (moeten) controleren. Wanneer de perfectionist doorschiet in zijn kwaliteit is een burn-out het gevolg. Met “doorschieten” wordt hier bedoeld dat de controle bijvoorbeeld obsessief wordt. Dus een goede kwaliteit vervormt.

Onvoorwaardelijke zelfwaardering

Het is zaak dat mensen met weinig zelfwaardering zich minder aantrekken van de beoordeling van anderen en zich meer van binnenuit ontwikkelen, zodat er een onvoorwaardelijke zelfwaardering ontstaat. Wie in staat is zichzelf te accepteren zoals zij is, met zijn sterke en zwakke kanten, verbetert haar humeur en welzijn. Bij een gezonde zelfwaardering respecteert en waardeert iemand anderen.

Wil je leren hoe je onvoorwaardelijke zelfwaardering kunt creëren, meld je dan nu aan voor mijn gratis Bevrijd Jezelf van je Eetstoornis Sleutelgesprek en dan gaan we samen onderzoeken waar jij op dit moment staat en hoe wij jouw zelfwaardering en zelfvertrouwen kunnen gaan vergroten.

Bronvermelding: Laudius

You may also like

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *